En av de største miraklene innen arkitektur i Norge befinner seg i Alstahaug kommune og strekker seg over den vakre Leirfjorden til øya Alsta – vi mener selvsagt Helgelandsbrua. Den kilometer lange skråkabelbroen rager ut over vannet, omringet av grønne berg og høye fjell som er snødekte størstedelen av året. Helgelandsbrua er spesielt populær i Alstahaug kommune, der lokalbefolkningen gjerne sakker ned på farten både før og etter kryssingen for å beskue dens storslagne tårn. Tårnene er på over ett hundre meter hver fra havet og opp, og spennene som strekker seg til begge sider av broen er over fire hundre meter lange. Helgelandsbrua fikk mye oppmerksomhet i media når den endelig åpnet i 1991, kun to år etter byggingen startet. Som alle andre broer i Norge er Helgelandsbrua helt gratis, siden bompengene betalte ned kostnaden allerede i 2005. Få år etter fikk den æren av å bli kalt Norges vakreste bro av det velkjente Tekniske Ukeblad. Den er et nydelig eksempel på en godt planlagt skråkabelbro, og designet passer flott inn i omgivelsene. Er du en tur innom Alstahaug kommune bør du selvfølgelig ta turen over Helgelandsbrua, og som du faktisk blir nødt til om du vil besøke De syv søstre, den verdenskjente fjellformasjonen som kan ta pusten selv fra en meget erfaren reisende. Sandnessjøen er også et must for alle besøkende – husk bare å følge med på de lange spennene til Helgelandsbrua og de skyhøye tårnene om du kjører til Alsta fra fastlandet.