Skulpturlandskap Nordland har vært med på å utforme Helgeland og Alstahaug kommune i mange år. Prosjektet har vært pågående i over tyve år, med over tretti kunstverk utplassert i Nordland fylke mellom 1992 og 2010. Kunstverkene har blitt tatt vel imot av både lokalbefolkningen og kunstelskere i utlandet – det er en helt spesiell følelse man får i kroppen når man ser spennende, dog fremmede detaljer omgitt av den unike norske naturen. Vakre figurer, alle med sin mening, preger nå landskapet i Nordland, takket være det offentlige prosjektet. Kulturdepartementet og Norsk kulturråd var blant sponsorene, og skulpturene kommer til å stå i mange år fremover. Her på Alsta, like ved Helgelandsbrua, finner besøkende Vindenes Hus – ett av kunststykkene fra Skulpturlandskap Nordland. Vindenes Hus ble skapt av Sissel Tolås på 90-tallet, nærmere sagt ble skulpturen avduket i 1994. Vindenes hus ser meget spesielt ut, omringet av et vakkert landskap – nydelig, norsk natur. Vindenes Hus tar form av en hvit sylinder med fire søyler og et flatt tak. Skulpturen er hvit, med en rekke små og store hull i skroget – der finner man vifter som representerer den evige strømmen av frisk luft som siger igjennom landskapet i Nordland. Latin er i fokus på Vindenes Hus, som er dekket med latinske ord som beskriver de ulike vindene.