Elsa Almås er et kjent navn blant tusenvis av unge mennesker her i Norge. Den kjente sexologen har skrevet utallige fagbøker og artikler om sex og samleie, samt hjulpet utallige ungdommer og voksne mennesker med å få svar på selv de vanskeligste, pinligste spørsmålene. Elsa Almsås fikk sin psykologiutdanning ved Universitetet i Bergen på 70-tallet, og er i dag medlem i flere nasjonale og internasjonale organisasjoner med fokus på seksualitet og adferd i privatlivet. Nå om dagen driver hun sin private virksomhet på Grimstad, sammen med sin velkjente ektemann Esben Benestad. Benestad er også blant Norges fremste eksperter i klinisk sexologi, noe hans makabre forhold med kona er vitne til. Esben er nemlig en av Norges mest kjente transvestitter, og samtidig far til regissøren Even Benestad. Sistnevnte hørte du kanskje om på begynnelsen av 2000-tallet, når hans innsiktsfulle film «Alt om min far» kom ut. Der får man et innblikk i livet til Elsa Almås og hennes mann, som har valgt å bytte navn til Esben Esther Pirelli Benestad for å reflektere hans kvinnelige identitet. Almås og Benestad er fortsatt et lykkelig ektepar, et nydelig eksempel for alle og enhver som rådfører seg med dem. Snakker man sexologi, vil Elsa Almås og Esben Benestad være blant de første norske navnene man hører om.